Ndërtimi i shkollës fillore në Ortakoll, Prizren

EMRI I PROJEKTIT:NDËRTIMI I SHKOLLËS FILLORE NË ORTAKOLL - PRIZREN

PUNËKRYESI:
N.P.N "EUROING"RAHOVEC

SIPERFAQJA E OBJEKTIT: S=4554 m²

NUMRI I NXËNËSEVE: n=1500 nxënës

INVESTITORI:Ministria e Arsimit,Prishtinë