Objekti afarist

besimi2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shkolla Rastavice - Decan

shrstvd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ndërtimi i shkollës fillore në Malësi të vogel

Titulli i kontrates: NDERTIMI I SHKOLLES FILLORE NE MALESI TE VOGEL-RITENDERIM

Nr.i Prokurimit: 623. 11. 035. 511

· Çmimi i kontraktuar eshte: 748,950.00€

· Eshte kontraktuar ne vitin 2011

· Shkolla fillore ka siperfaqe bruto prej :4464.45m²


· Shkolla fillore eshte e projektuar per 546 nxenes ne nje ndrrim

· Shkolla permban gjithsej 21 klasa mesimi

 

 

 

 

Ndërtimi i objektit të shkollës së mesme në Rahovec

sss5Titulli i kontrates: NDERTIMI I OBJEKTIT TE SHKOLLES SE MESME NE RAHOVEC

Nr.i Prokurimit: MASHT/09055/511

Investitor: Ministria e Arsimit Shkences dhe Teknologjise

Vendi I ndertimit: Rahovec

· Çmimi i kontraktuar eshte: 2’354’286.67€

· Eshte kontraktuar ne vitin 2010

· Shkolla fillore ka siperfaqe bruto prej :6318.90m² ose 8677.94m²

· Shkolla fillore eshte e projektuar per 1040 nxenes ne dy ndrrime

· Shkolla permban gjithsej 20 klasa mesimi