Ndërtimi i objektit të shkollës fillore - Shajne, Dragash

EMRI I PROJEKTIT:

NDËRTIMI I OBJEKTIT TË SHKOLLËS FILLORE NË FSHATIN SHAJNE - PRIZREN

PUNËKRYESI:
N.P.N "EUROING"RAHOVEC

SIPERFAQJA E OBJEKTIT MESIMOR : S=000 m²

NUMRI I NXËNËSEVE: n=000 nxënës
NUMRI I ULËSËVE SALLA: n=000 ulëse

INVESTITORË: Community Development Fund(CDF)


VLERA E KONTRATËS: 000,000.00€