Ndërmarrja për Projektim dhe Ndërtim "Euroing" është themeluar në vitin 2000 duke zhvilluar aktivitetin e saj në lëmin e ndërtimit të ulët dhe të lartë.
E organizuar në mënyrë shumë bashkëkohore si në stafin menaxhues, projekte, ide, këshilla, në lëminë e ndërtimit bashkëkohor. NPN"Euroing" është një kompani profesionale për ndërtimin e Objekteve të banimit, objekteve shoqërore, industriale, renovime etj.

Ne kemi aftësi menagjuese, mekanizëm dhe fuqi punëtore për të planifikuar, projektuar dhe ekzekutuar çdo kontratë në sektorin e ndërtimit të Lartë dhe të Ulët. Sukseset tona janë rezultat i një liste të gjatë të referencave të punës sonë.
Ne me sukses kemi formuar-kënaqur një listë të klientëve tonë duke ekzekutuar projektet e ndërtimit sipas kontratës, planit të paraparë kohor dhe sipas normave të parapara europiane të ndërtimit.

Ne jemi te specializuar në sektorin e ndërtimit duke përfshirë kontratat me punë të mëdha, të mesme dhe të vogla. Përvoja dhe ekspertiza jonë na mundësojnë që të japim rezultate të mira në ç'do kohë.

logo euroingSi rezultat i punës së suksesshme dhe krijimit të kushteve me zgjerimin e stafit dhe mekanizmit për punë ndërmarrja për projektim dhe ndërtim "Euroing", ka zgjeruar veprimtarinë edhe në sektorin e prodhimit të betonit me kapacitet prej 60m³/h si lëndë primare për ndërtim të lartë, të mesëm dhe të ulët, duke ofruar kështu një punë cilësore dhe profesionale.

Katallogu

katallog1u

ISO 9001:2008

  • images/cert/ISO Color_Page_1.jpg
  • images/cert/ISO Color_Page_2.jpg